Varsling

Personvern:

Vi benytter Cookies for statistiske formål. Ved videre bruk av nettstedet aksepterer du dette.  Hvis ikke må du forlate nettstedet. Personvernerklæring HER   Godta  HER

Hva er varsling i arbeidslivet


Varsling er lovfestet i Arbeidsmiljøloven Kapittel 2a Varsling slik:


  1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.
  2. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
  3. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.


Linker om varsling


(Varslernettverket har ikke ansvar for innhold eller brutte linker.)

Det finnes adskillige interessante linker om konflikthåndtering i arbeidslivet på vår samarbeidsside her:

Bli med


Meld deg inn her


 
 
 

VARSLERNETTVERKET

© Copyright. All Rights Reserved 2018 - >

Nettstedredaktør

internett harkestad

Org.nr.  992451955